Tarihe Bırakalım

İçimizde ukde olarak kalan şeyler: Fransızcadan dilimize ödünç Aylık Akbil alır gibi transfer ettiğimiz 'kontrpiye' nâmında, dile gelmekte sıkıntı çeken bir sözcük vardır. Dile gelir gelmez de 'kontrpiyede kalmak' hâlini almakta bir beis görmez. Ve nedendir bilmiyorum; her ne şart ve zamanda dile gelse; Umut Sarıkaya'nın "Rahmi Koç'la Beşiktaş'ta aynı eve çıkmak" temalı yazısını hatırlarım. Tek güzelliği bu olmalı.

Bildirgeç:


Fecâat: Çok acıklı, yürekler acısı durum/ TDK.

Rivâyetlere göre 'Tony Blair lied, thousands died' gerçeği İngiliz parlementosu komisyonlarında da sorgulanmaya başlanmış. Belli ki İngiliz stratejik kayıpları ön planda ama; soruşturma açısından, yıkımın insanî boyutunun göz ardı edilemeyeceği de bir başka realite.

Hayâtımızı anlamlı kılan şeyler: Yıllar, yıllar önce... Minicik olduğum, yetiştirilme tarzımdan dolayı öğ- retmenlerimi peygamber gibi gördüğüm, toz pembe gözlüklerin henüz kırılmadığı dönemler... İşte o za- manlar okul dönüşlerinde fırından sıcak ekmek almayı öğrenmiştim. İki bilinmeyenli hayat problemlerin- de kaybolmuş kimi arkadaşlar zanneder ki fırınlardan her dakika sıcak ekmek çıkıyor ya da sırf vatan- daş güzelliği adına sıcaklar izole ortamlarda saklanıyor! Hayır efendim, hiç de düşündükleri kadar ro- mantik bir fırın bulamazlar. Velhâsıl romantik detayları es geçip sıcak ekmeğin sırrına geçelim: Fırıncı us- taların yanına varıp "Sıcaklar ne zaman çıkıyor?" der ve dersimizi alırsak; işte bu, hayatımızdaki vakitli- ce heyecanların bir ön izlemesi olarak karşımızda tebessüm eder. Fark edersek güzel olur.

Tespit: Gerçekleri tarih yazar gibi bir aforizma vardır ya; işte bu aforizmaya dayanarak bilhassa tarih kitaplarını tarih denen ulvî büyüğümüzün yazmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sağa sola tekzip metni yol- layarak zaman kaybedemez tarih; sonuçta gerçekleri yazıyor abi. Bilirsiniz; yıllardır Türk ve Yunan tarih- çileri komisyonlarda bir araya gelerek tarih kitaplarındaki düşmanca ifadelerin (Yanlışlar sonra geliyor.) yumuşatılması için çalışıyorlar. Netice var mı; tarihe bırakalım.

Mîrasyedik cımbızımtıraklar: Üçüncü Şahsın Şiiri'nden şahısları ayırabilir misin Abidin?
_________
31/01/10
Beğendin mi anacım?

0 yorum :

Yorum Gönder

 

Bağış yapmak için IBAN numaramız: TR63 0011 1000 0000 0057 4938 93